خودتو نشون بده!

8

هنرهای جدید

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش گرافیک…
فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش گرافیک…

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت" در دو حوزه ادبی وهنری در 10 قالب خوشنویسی، پوستر، تایپوگرافی، دیجیتال آرت ،نقاشی و... برگزار می‌گردد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 84 -
روز مانده تا اتمام
18 ،مرداد،۱400

فراخوان چهارمین دوره‌ى جایزه‌ى هنر معاصر ویستا
فراخوان چهارمین دوره‌ى جایزه‌ى هنر معاصر ویستا

چهارمين دوره‌ى جايزه‌ى هنرمعاصر ويستا مى‌كوشد با تاكيد بر ارزيابى فكرو ايده‌هاى امروزين هنر، شرايطى را براى معرفی، اجراى فكرواثر برتر فراهم نمايد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 4 -
روز مانده تا اتمام
31 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی (آهوان)
فراخوان اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی (آهوان)

جشنواره آهوان اولین جشنواره ملی هنرهای مفهومی رضوی است که درانواع رسانه های هنرهای جدید همچون چیدمان، ویدئوآرت، پرفورمنس آرت و...برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر (طوبای زرین)
فراخوان سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر (طوبای زرین)

سیزدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در ده بخش با رویکرد آفرینش تجسمی نوین با نگاهی بین رشته‌ای در بهمن ماه 99 و موضوع آزاد برگزار میشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
14 ،دی،۱۳۹9

فراخوان رویداد تجسمی در مقیاس قوس موزه هنرهای معاصر اصفهان
فراخوان رویداد تجسمی در مقیاس قوس موزه هنرهای معاصر اصفهان

رویداد تجسمی در مقیاس قوس موزه هنرهای معاصر اصفهان در سه بخش پوستر ،مجسمه سازی و ویدیو آرت ، تا 35 میلیون تومان جایزه در اصفهان برگزار میشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی ساتین، “وضعیت”
فراخوان جشنواره هنرهای تجسمی ساتین، “وضعیت”

جشنواره ساتین در پنج رشته‌‌ی عکاسی، مجسمه‌سازی، نقاشی، چاپ دستی و رسانه‌های جدید (شامل سه رسانه‌ی ویدئوآرت، پرفورمنس‌آرت و چیدمان) برگزار می‌شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20،تیرماه،۱۳۹9

فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر (طوبای زرین)
فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر (طوبای زرین)

جارچی: فراخوان دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر - تمامی هنرمندان تجسمی ایران، پژوهشگران و دانشگاهيان، انجمن‌های هنری، تشكّل‌ها، مراكز هنری، نگارخانه‌ها، و فعالان عرصه هنرهای تجسمی دعوتند به اين جشن.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
24،دی ماه،۱۳۹۸

فراخوان چهارمین دوره‌ى جایزه‌ى هنر معاصر ویستا
فراخوان چهارمین دوره‌ى جایزه‌ى هنر معاصر ویستا

چهارمين دوره‌ى جايزه‌ى هنرمعاصر ويستا مى‌كوشد با تاكيد بر ارزيابى فكرو ايده‌هاى امروزين هنر، شرايطى را براى معرفی، اجراى فكرواثر برتر فراهم نمايد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 4 -
روز مانده تا اتمام
31 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش گرافیک…
فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش گرافیک…

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت" در دو حوزه ادبی وهنری در 10 قالب خوشنویسی، پوستر، تایپوگرافی، دیجیتال آرت ،نقاشی و... برگزار می‌گردد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 84 -
روز مانده تا اتمام
18 ،مرداد،۱400
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.