خودتو نشون بده!

22

مجسمه سازی و سرامیک

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان طراحی و ساخت المان قرآنی و المان میدان سلامت بوشهر
فراخوان طراحی و ساخت المان قرآنی و المان میدان سلامت بوشهر

سازمان سیما،منظروفضای سبزشهری شهرداری بندربوشهرازهنرمندان درسراسرکشوردعوت می نماید درفراخوان طراحی و ساخت المان قرآنی و المان میدان سلامت شرکت کنند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20 ،تیر،۱400

فراخوان فستیوال ملی طراحی سنگ ایران-ساخته های کوچک مقیاس سنگی
فراخوان فستیوال ملی طراحی سنگ ایران-ساخته های کوچک مقیاس سنگی

کمیسیون هنرومعماری انجمن سنگ ایران با همکاری کنسرسیوم استون ملودی فستیوال ملی طراحی سنگ ایران را با موضوع ساخته های سنگی کوچک مقیاس برگزار می‌کنند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20 ،اسفند،۱۳۹9

فراخوان مسابقه ملی طراحی میدان و المان شهید بهشتی شهر جهانی یزد
فراخوان مسابقه ملی طراحی میدان و المان شهید بهشتی شهر جهانی یزد

مسابقه ملی طراحی میدان والمان شهید بهشتی شهرجهانی یزد به منظور بهبود سیمای بصری و هویت بخشی به میدان شهید بهشتی سازمان برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30 ،دی،۱۳99

فراخوان مسابقه طراحی یادمان سرباز وطن شهرداری تهران دی ماه ۱۳۹۹
فراخوان مسابقه طراحی یادمان سرباز وطن شهرداری تهران دی ماه ۱۳۹۹

شهرداری تهران به منظورارج نهادن به مقام والای سربازان،مسابقه طراحی یادمان سرباز وطن را درباغ موزه دفاع مقدس وتا 200 میلیون تومان جایزه برگزار می کند
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
17 ،دی،۱۳99

فراخوان اولین سمپوزیوم مجسمه سازی مشاهیر و مفاخر شهرهمدان
فراخوان اولین سمپوزیوم مجسمه سازی مشاهیر و مفاخر شهرهمدان

سمپوزيوم مجسمه سازي همدان با هدف ايجاد زمينه مشارکت فعال هنرمندان مجسمه ساز و به منظور تجليل از مقام مفاخر فرهنگي و هنري اين شهر برگزار مي شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15 ،دی،۱۳۹9

فراخوان بخش نقاشی و تصویرسازی و حجم ۶ مین جشنواره جهانی هنر مقاومت
فراخوان بخش نقاشی و تصویرسازی و حجم ۶ مین جشنواره جهانی هنر مقاومت

جشنواره هنر مقاومت درششمین دوره خود فراخوان بخش های نقاشی ،تصویرسازی و حجم را با موضوعاتی در رابطه با ایثار و مقاومت منتشر کرد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15 ،دی،۱۳۹9

فراخوان طراحی پوستر و تندیس سی و دومین جشنواره تئاتر استانی مازندران
فراخوان طراحی پوستر و تندیس سی و دومین جشنواره تئاتر استانی مازندران

فراخوان طراحی پوسترو تندیس سی و دومین جشنواره تئاتراستانی مازندران با هدف ایجاد شرایطی برای ارتقای سطح کیفی پوستر و تندیس جشنواره منتشر شد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
16،آبان،۱۳۹9

فراخوان طراحی تندیس ششمین «کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو»
فراخوان طراحی تندیس ششمین «کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو»

ششمین دوره کنگره راهبردی و نمایشگاه نفت و نیرو درنظر دارد طراحی تندیس ویژه کنگره را به مسابقه گذاشته و از طراحان دعوت می کند در این مسابقه شرکت کنند
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،مهر،۱۳99

فراخوان طراحی آثار حجمی با موضوع یادمان تلاشگران جامعه سلامت در مقابله با…
فراخوان طراحی آثار حجمی با موضوع یادمان تلاشگران جامعه سلامت در مقابله با…

در دوسالانه بین المللی مجسمه سازی لی پائو Lih Pao International 2021 انتظار می رود تصورات بی نهایت هنرمند ازآینده را ازطریق زبان مجسمه سازی باز کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،آبان،۱۳۹9

فراخوان یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران ۹ آبان تا ۷ آذر ۱۳۹۹
فراخوان یازدهمین دوسالانه ملی سرامیک ایران ۹ آبان تا ۷ آذر ۱۳۹۹

دوسالانه ملی سرامیک ایران  با هدف پرداختن به قابلیت های رسانه‌ی سرامیک و همچنین توجه به بیان شخصی هنرمندان، درونمایه "خودکاوی" را در نظر گرفته است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
23،شهریور،۱۳۹9

فراخوان طراحی یادمان شهری ویژه کنگره ملی ۱۸۰۰۰ شهید استان خراسان رضوی
فراخوان طراحی یادمان شهری ویژه کنگره ملی ۱۸۰۰۰ شهید استان خراسان رضوی

سازمان فرهنگی شهرداری مشهد در راستای پاسداشت شهداء و ایثارگران، فراخوان طراحی یادمان شهری ویژه کنگره ملی 18000 شهید استان خراسان رضوی را منتشر کرد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
7،تیر،۱۳۹9

فراخوان ” نقوش ماندگار شهری” مشهد ۱۳۹۹
فراخوان ” نقوش ماندگار شهری” مشهد ۱۳۹۹

انجمن هنرمندان نقاش البرز در نظر دارد نمایشگاهی از آثار هنرمندان نقاش طی دو مرحله ( مجازی و نمایشگاه حضوری) با محوریت ویروس کرونا برگزار نماید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
31،خرداد،۱۳۹9

دومین فراخوان طراحی مجسمه های جلوخان آرامگاه فردوسی
دومین فراخوان طراحی مجسمه های جلوخان آرامگاه فردوسی

از مجسمه سازان دعوت می شود طرح های خود را با موضوعات نبرد سام نریمان و اژدهای کشف رود، سیاوش و تهمینه، برای محوطه جلوخان آرامگاه فردوسی ارائه کنند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
31،خرداد،۱۳۹9

فراخوان طراحی یادمان جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین
فراخوان طراحی یادمان جان باختگان هواپیمای مسافربری اوکراین

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد یادمانی را به یاد جان باختگان پرواز شماره 752 هواپیمای اوکراین در فضای مناسبی از شهر تهران نصب نماید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،اردیبهشت،۱۳99

فراخوان طراحی نماد حجمی میدان قیام
فراخوان طراحی نماد حجمی میدان قیام

سازمان زیباسازی شهر تهران با هدف ایجاد نمادهای هویتی متناسب با عنوان و تاریخچه میدان قیام، از هنرمندان گرامی برای ارائه طرح های خود دعوت می نماید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15،اردیبهشت،۱۳99

فراخوان طراحی تندیس مفاخر و مشاهیر ایران ۱۳۹۸
فراخوان طراحی تندیس مفاخر و مشاهیر ایران ۱۳۹۸

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد تندیس تعدادی از مفاخر فرهنگی کشور را در مکان‌هایی که نام ایشان مزین گریده، طراحی واجرا نماید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15،اردیبهشت،۱۳99

فراخوان طراحی نیم تنه های میدان مشاهیر ۱۳۹۸
فراخوان طراحی نیم تنه های میدان مشاهیر ۱۳۹۸

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد با هدف تجلیل از مقام والای مفاخر فاز دوم ساخت و نصب نیم تنه مفاخر میدان مشاهیر عباس آباد را اجرا نماید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15،اردیبهشت،۱۳99

فراخوان طراحی آثار حجمی با موضوع کتاب و خواندن
فراخوان طراحی آثار حجمی با موضوع کتاب و خواندن

سازمان زیباسازی شهر تهران در نظر دارد با هدف تجلیل از مقام والای مفاخر فاز دوم ساخت و نصب نیم تنه مفاخر میدان مشاهیر عباس آباد را اجرا نماید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،اردیبهشت،۱۳99

فراخوان طراحی تندیس یادبود موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس
فراخوان طراحی تندیس یادبود موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس

جارچی: موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در نظر دارد طراحی و ساخت تندیس‌های یادبود این موزه را جهت استفاده در یادواره‌ها، جشنواره‌ها و اهداء به مقامات داخلی و خارجی از طریق فراخوان عمومی به هنرمندان و علاقمندان واجد شرایط واگذار نماید. گفتنی است از طرف موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، به طرح‌های منتخب هدایای ویژه‌ای به شرح زیر تعلق خواهد گرفت.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،آذرماه،۱۳۹8

فراخوان اولین مسابقه بررسی تحول هنر معاصر در ایران در حوزه‌های نقاشی و…
فراخوان اولین مسابقه بررسی تحول هنر معاصر در ایران در حوزه‌های نقاشی و…

گالری فریا / اسپیناس با بهره گیری از تجربیات و نظریات اساتید هنرمند مطرح سعی در شناساندن و معرفی استعدادهای جوان ناشناخته ایرانی به جامعه هنری ایران و جامعه بین المللی هنر دارد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
۱۲،آبان،۱۳۹۸
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.