خودتو نشون بده!

12

فیلم کوتاه

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان ۳۸مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انجمن سینمای جوانان ایران
فراخوان ۳۸مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انجمن سینمای جوانان ایران

انجمن سینمای جوانان ایران به منظور معرفی برترین آثارکوتاه درسطح ملی و بین‌المللی 38مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را برگزار می‌کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 4 -
روز مانده تا اتمام
15 ،مرداد،۱400

فراخوان دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان امید
فراخوان دهمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه و عکس دانشجویان امید

10مین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان امید با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای جوان حوزه فیلم کوتاه و عکس از ۲۵ تا ۲۸ تیر ۱۴۰۰در تهران برگزار می‌شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20 ،خرداد،۱400

فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش عکس،فیلم…
فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش عکس،فیلم…

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت" در دو حوزه ادبی وهنری در 10 قالب خوشنویسی، پوستر، تایپوگرافی، دیجیتال آرت ،نقاشی و... برگزار می‌گردد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 7 -
روز مانده تا اتمام
18 ،مرداد،۱400

نخستین جشنواره بین المللی سلامت و هنر
نخستین جشنواره بین المللی سلامت و هنر

به منظور بهره مندی از ظرفیت عظیم شاخه های مختلف هنری در حوزه بهداشت و درمان و سلامت، جشنواره فرهنگی و هنری سلامت و هنر برگزار می گردد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15،مهر،۱۳۹9

فراخوان هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه نهال
فراخوان هفدهمین دوره جشنواره بین المللی فیلم کوتاه نهال

هفدهمین دوره فیلم کوتاه نهال با شعار "سینما، زبان جهانی" ، با هدف کشف و معرفی استعدادهای جوان سینما و بسترسازی نمایش برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
31،اردیبهشت،۱۳۹9

جشنواره‌ی فیلم و عکس کویر و زندگی
جشنواره‌ی فیلم و عکس کویر و زندگی

جشنواره‌ی کویر و زندگی با هدف شناساندن ابعاد مختلف زندگی در مناطق کویری شامل: مواهب خدادادی، فرهنگ و آداب و رسوم به‌صورت منطقه‌ای برگزار می‌شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
12،بهمن،۱۳۹8

فراخوان نهمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)
فراخوان نهمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید)

فراخوان نهمین جشنواره سراسری فیلم کوتاه و عکس دانشجویان (امید) در چهار بخش فیلم کوتاه، فیلمنامه، فیلم های صد ثانیه ای و عکس
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10،اسفند،۱۳۹8

فراخوان اولین دوره جشنواره ملی هنر و روان
فراخوان اولین دوره جشنواره ملی هنر و روان

ما باورمندان به تاثیر انکارناپذیر هنر و روان بر یکدیگر، برآنیم تا با روشن کردن شمع نوری را به هزار توی روان بتابانیم و به روشنگری ودرک بیشتر این بخش پر راز و رمز وجودانسان بپردازیم.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
۱0،دی،۱۳۹۸

فراخوان جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی
فراخوان جشنواره فیلم و عکس اخلاق پزشکی

جارچی: دبیرخانه شورای عالی اخلاق پزشکی کشور در نظر دارد با هدف معرفی و نمایش آثار هنری برگزیده ایرانی در قالب عکس و فیلم (مستند و کوتاه) با محوریت مضامین اخلاق پزشکی، جشنواره عکس و فیلم اخلاق پزشکی را از تاریخ ۱۶تا ۱۸بهمن ۹۸برگزار نماید.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،آذر ماه،۱۳۹8

فراخوان اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد
فراخوان اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

فراخوان اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد -«ساباط» به معنی پوشش و سقف راه، توالی سایه و نور در کوچه‌های خشتی را برای رهگذران فراهم می‌آورد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
۱۳،آبان،۱۳۹۸

فراخوان ۳۸مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انجمن سینمای جوانان ایران
فراخوان ۳۸مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انجمن سینمای جوانان ایران

انجمن سینمای جوانان ایران به منظور معرفی برترین آثارکوتاه درسطح ملی و بین‌المللی 38مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را برگزار می‌کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 4 -
روز مانده تا اتمام
15 ،مرداد،۱400

فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش عکس،فیلم…
فراخوان کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت در آیینه ادب و هنر(بخش عکس،فیلم…

کنگره جهانی محمد (ص)، پیامبر رحمت" در دو حوزه ادبی وهنری در 10 قالب خوشنویسی، پوستر، تایپوگرافی، دیجیتال آرت ،نقاشی و... برگزار می‌گردد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
- 7 -
روز مانده تا اتمام
18 ،مرداد،۱400
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.