خودتو نشون بده!

1

اجـرای صـحـنـه‌ای

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان ۷مین جشنواره بین المللی هنر، تئاتر و تکنولوژی “عجایب ممکن” (the Wonders…
فراخوان ۷مین جشنواره بین المللی هنر، تئاتر و تکنولوژی “عجایب ممکن” (the Wonders…

در نوامبر 2020، تئاتر کیبر (Kyber) 7مین جشنواره بین المللی هنر، تئاتر و تکنولوژی را با نام "عجایب ممکن" در کالیاری (ایتالیا) برگزار می کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
26،اردیبهشت،۱۳۹9
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.