خودتو نشون بده!

22

مـوسـیـقـی

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان مسابقه بین المللی موسیقی فیلم اف ام سی ۲۰۲۱ (International FMC-Film music…
فراخوان مسابقه بین المللی موسیقی فیلم اف ام سی ۲۰۲۱ (International FMC-Film music…

مسابقه موسیقی فیلم FMC  با هدف حمایت ازآهنگسازان و موسیقی دانان نوظهوردر 6 بخش و موضوع با جوایزی به ارزش کل 58000 یورو برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
- 29 -
روز مانده تا اتمام
9 ،شهریور،۱400

فراخوان مسابقه هنرهای رسانه بی حرکت باش ۲۰۲۱ (Be Still Media Art Competition)
فراخوان مسابقه هنرهای رسانه بی حرکت باش ۲۰۲۱ (Be Still Media Art Competition)

مسابقه هنرهای رسانه بی حرکت باش درسال 2021 در 6 بخش برای حمایت ازخالقان رسانه وهنربرای آثاری که ذهن را جستجومی کنند برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
27 ،فروردین،۱400

فراخوان مسابقه آهنگسازی ولی ویندز ۲۰۲۱ (The Valley Winds Composition Competition)
فراخوان مسابقه آهنگسازی ولی ویندز ۲۰۲۱ (The Valley Winds Composition Competition)

شرکت کنندگان آهنگسازی سان ریور چین ، امسال باید یک قطعه موسیقی مجلسی از ترکیب بین 1 تا 9 ساز موسیقی و بین8 تا 12 دقیقه تنظیم کنند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10 ،خرداد،۱400

فراخوان بورس تحصیلی دکترای موسیقی، ریتم و لذت دانشگاه اسلو نروژ ۲۰۲۱ (Doctoral…
فراخوان بورس تحصیلی دکترای موسیقی، ریتم و لذت دانشگاه اسلو نروژ ۲۰۲۱ (Doctoral…

بورس پژوهشی دکترا (SKO 1017) در زمینه موسیقی، ریتم و لذت درمرکز مطالعات بین رشته ای RITMO در زمینه ریتم، زمان وحرکت در دانشگاه اسلو برگزارخواهد شد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25 ،اسفند،۱۳۹9

فراخوان ششمین جشنواره بین المللی کمپوزوسیون ۲۰۲۱ (COMPOSITION PRIZE SEM 2021)
فراخوان ششمین جشنواره بین المللی کمپوزوسیون ۲۰۲۱ (COMPOSITION PRIZE SEM 2021)

ششمین دوره مسابقات بین المللی آهنگسازی سمفونیک کمپوزوسیون در سال ۲۰۲۱ بدون محدودیت سنی و تا 2500 یورو جایزه برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان ۱۵مین مسابقه بین المللی جاز بخارست ۲۰۲۱ (۱۵th Bucharest International Jazz Competition)
فراخوان ۱۵مین مسابقه بین المللی جاز بخارست ۲۰۲۱ (۱۵th Bucharest International Jazz Competition)

مسابقه بین المللی جاز بخارست به عنوان دومین مسابقه جازدراروپا و سومین مسابقه جازدرجهان شناخته شده که درایجاد یک تصویرمثبت ازرومانی درجهان کمک می کند
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
22 ،بهمن،۱۳۹9

فراخوان مسابقه بین المللی آهنگسازی گیلگمش (Gilgamesh) 2020
فراخوان مسابقه بین المللی آهنگسازی گیلگمش (Gilgamesh) 2020

برگزارکنندگان مسابقه آهنگسازی Gilgamesh به دنبال موسیقی مجلسی هستند که الهام گرفته از داستان گیلگمش و فرهنگ آشوری است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
11،آبان،۱۳۹9

مسابقه بین المللی آهنگسازی NMF برای قطعات مینیاتوری کلارینت برای یادبود مورتون فلدمن
مسابقه بین المللی آهنگسازی NMF برای قطعات مینیاتوری کلارینت برای یادبود مورتون فلدمن

از آهنگسازان بین المللی، با هر سن و ملیتی، از سرتاسر جهان دعوت می شود تا قطعاتشان را برای مسابقه NMF قطعات مینیاتوری کلارینت بفرستند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10،شهریور،۱۳۹9

فراخوان جشنواره موسیقی عبارات معاصر (Festival Expresiones Contemporáneas)
فراخوان جشنواره موسیقی عبارات معاصر (Festival Expresiones Contemporáneas)

جشنواره موسیقی قطعات معاصر (FEC) و موسسه فرهنگی شهرداری پوبلا (IMACP) فراخوانی برای قطعات فلوت، ویولون و پیانو منتشر کرده اند. 
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
11،شهریور،۱۳۹9

فراخوان مسابقه بین المللی موسیقی فیلم اف ام سی ۲۰۲۱ (International FMC-Film music…
فراخوان مسابقه بین المللی موسیقی فیلم اف ام سی ۲۰۲۱ (International FMC-Film music…

مسابقه موسیقی فیلم FMC  با هدف حمایت ازآهنگسازان و موسیقی دانان نوظهوردر 6 بخش و موضوع با جوایزی به ارزش کل 58000 یورو برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
- 29 -
روز مانده تا اتمام
9 ،شهریور،۱400
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.