خودتو نشون بده!

4

مجسمه سازی و سرامیک

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان ۱۰مین بینال سرامیک بین المللی شهر تالاورا ۲۰۲۱ (۱۰th INTERNATIONAL CERAMIC BIENNALE…
فراخوان ۱۰مین بینال سرامیک بین المللی شهر تالاورا ۲۰۲۱ (۱۰th INTERNATIONAL CERAMIC BIENNALE…

10مین بینال سرامیک بین المللی شهر تالاورا در سال 2021 دردو بخش سرامیک سنتی و سرامیک معاصربه صورت رایگان و تا 4500 یورو جایزه درفیلیپین برگزارمی شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
26 ،فروردین،1400

فراخوان دوسالانه بین المللی مجسمه سازی لی پائو Lih Pao International Sculpture Biennial…
فراخوان دوسالانه بین المللی مجسمه سازی لی پائو Lih Pao International Sculpture Biennial…

در دوسالانه بین المللی مجسمه سازی لی پائو Lih Pao International 2021 انتظار می رود تصورات بی نهایت هنرمند ازآینده را ازطریق زبان مجسمه سازی باز کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
9،آبان،۱۳۹9

فراخوان مسابقه سرامیک خارج از مرکز (Off Center) 2020
فراخوان مسابقه سرامیک خارج از مرکز (Off Center) 2020

از هنرمندانی که می خواهند دیدگاه خود را درباره هنر سرامیک به اشتراک بگذارند، برای حضور در این مسابقه و نمایشگاه سالانه دعوت می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
11،خرداد،۱۳۹9
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.