خودتو نشون بده!

4

نـقـاشـی

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان جشنواره طراحی تنوع زیستی ٢٠٢١ (BIODIVERSITY DRAWING COMPETITION)
فراخوان جشنواره طراحی تنوع زیستی ٢٠٢١ (BIODIVERSITY DRAWING COMPETITION)

هدف از برگزاری جشنواره طراحی تنوع زيستی ترویج موضوع میراث طبیعی بیولوژیکی مانند مناطق طبیعی، اکوسیستم هاو...ازطریق طبقه بندی آثارونقشه ها و...است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
9 ،تیر،۱400

فراخوان ۲۹مین نمایشگاه سلطنتی نقاشان آب رنگ ۲۰۲۱ (Royal Institute of Painters in…
فراخوان ۲۹مین نمایشگاه سلطنتی نقاشان آب رنگ ۲۰۲۱ (Royal Institute of Painters in…

موسسه سلطنتی نقاشان در رنگ های آبی از هنرمندان خواسته اند تا آثار آبرنگ و رنگهای آبی خود را برای 29مین نمایشگاه سلطنتی نقاشان آبرنگ ارسال کنند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
15 ،اسفند،۱399

فراخوان مسابقه جایزه نقاشی جکسون ۲۰۲۱ (Jackson’s Painting Prize)
فراخوان مسابقه جایزه نقاشی جکسون ۲۰۲۱ (Jackson’s Painting Prize)

مسابقه جایزه نقاشی جکسون علاوه برجوایز ارزنده این امکان را به برندگان می دهد که آثارشان را ارائه کنند و منابع مورد نیاز هرهنرمند را دراختیارش قرار می دهد
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
2 ،اسفند،۱۳۹9

فراخوان طراحی برای ۱۹مین شماره مجله فوکت (Fukt)
فراخوان طراحی برای ۱۹مین شماره مجله فوکت (Fukt)

فوکت یک مجله برای طراحی های امروزی مستقر در آلمان است. برگزارکنندگان بدنبال یک دیدگاه هنری چشمگیر برای نسخه 2020 مجله خود می باشند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
27،فروردین،۱۳۹9
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.