خودتو نشون بده!

29

رزیدنسی (اقامت هنری)

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان موزه هنرهای سنگاپور ۲۰۲۱ (Singapore Art Museum Residencies)
فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان موزه هنرهای سنگاپور ۲۰۲۱ (Singapore Art Museum Residencies)

برنامه اقامتی هنرمندان موزه هنرهای سنگاپوربا هدف کمک به هنرمندانی که در پی بهبود و ارتقا بخشی در پژوهش هنر و آموزش هنر هستند برگزار خواهد شد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10 ،اسفند،۱۳۹9

فراخوان رزیدنسی انعطاف پذیری در مدل سازی با آویوا رحمانی ۲۰۲۱ (Modeling Resilience…
فراخوان رزیدنسی انعطاف پذیری در مدل سازی با آویوا رحمانی ۲۰۲۱ (Modeling Resilience…

برنامه اقامت 5 روزه در فرانسه که طی آن در کارگاه های آموزشی به تحلیل و آموزش راجع به آثار آویوا رحمانی می پردازید که توسط موسسه کمپ برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
25 ،فروردین،۱400

فراخوان رزیدنسی الکس آدریانسنز در هلند ۲۰۲۱ (The Alex Adriaansens Residency)
فراخوان رزیدنسی الکس آدریانسنز در هلند ۲۰۲۱ (The Alex Adriaansens Residency)

اقامتگاه الکس آدریانسنزهرساله به یک هنرمند بین المللی امکان انجام یک پروژه تحقیقاتی یک ساله درزمینه مادیات وزیبایی شناسی فرهنگ دیجیتال را می دهد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
13 ،بهمن،۱۳۹9

فراخوان برنامه رزیدنسی لندسکرونا فوتو ۲۰۲۱ (Landskrona Foto Residency)
فراخوان برنامه رزیدنسی لندسکرونا فوتو ۲۰۲۱ (Landskrona Foto Residency)

اقامت لندسکرونا فوتو دو بار در سال از یک عکاس یا هنرمند تازه کار تا نیمه حرفه ای که با عکاسی و / یا رسانه های مبتنی بر لنز کار می کند و مایل به ادامه کار و به چالش کشیدن آثار خود در لندسکرونا می باشد، تا در یک پروژه مربوط به شهر شرکت کند، استقبال می کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
12 ،بهمن،۱۳۹9

فراخوان برنامه اقامتی انیمیشن مقاومت ۲۰۲۱ ( The Sustainability Animation Residency – SAR)
فراخوان برنامه اقامتی انیمیشن مقاومت ۲۰۲۱ ( The Sustainability Animation Residency – SAR)

برنامه اقامتی انیمیشن مقاومت در محلی نزدیک آرلس با هدف ایجاد فضایی برای تولید انیمیشن هایی برای مقاومت محیط زیست دربرابر آسیب های موجود برگزارمیشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25 ،دی،۱۳۹9

فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان لا بکیو در سوئیس ۲۰۲۱ (La Becque’s Principal Residency…
فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان لا بکیو در سوئیس ۲۰۲۱ (La Becque’s Principal Residency…

برنامه اقامتی لا بکیو در سال 2021 در سوئیس با هدف پرورش خلاقیت هنرمندان ازهر رشته هنری دررابطه با بررسی رابطه انسان با مفهوم طبیعت و.. برگزارمی شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
18 ،فروردین،۱400

فراخوان بین المللی برنامه اقامت +۳۵۹ گالری در بلغارستان ۲۰۲۱ (+۳۵۹ gallery International…
فراخوان بین المللی برنامه اقامت +۳۵۹ گالری در بلغارستان ۲۰۲۱ (+۳۵۹ gallery International…

گالری +359 ازهنرمندان تجسمی دعوت کرده است برای تولید وساخت یک پروژه خاص برای فضای برج آب، به مدت دو هفته تا یک ماه درصوفیه اقامت کاری داشته باشند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
11 ،دی،۱۳۹9

فراخوان رزیدنسی هنرمند تایپا استونیا ۲۰۲۰ (TYPA Artist in Residence)
فراخوان رزیدنسی هنرمند تایپا استونیا ۲۰۲۰ (TYPA Artist in Residence)

رزیدنسی هنرمند تایپا استونیا 3 بار درسال به هنرمندان اجازه می دهد تا از منابع منحصربه فرد موزه چاپ تایپا واستودیوی هنرکاغذ درشهرتارتو بهره ببرند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
28 ،اسفند،۱۳۹9

فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان رزیدنسیا کورازون ۲۰۲۱ (Residencia Corazón)
فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان رزیدنسیا کورازون ۲۰۲۱ (Residencia Corazón)

برنامه اقامتی هنرمندان رزیدنسیا کورازون در آرژانتین با هدف تعامل هنرمندان سراسردنیا با یکدیگر و ایجاد فضایی برای تحقیق و تجربیات جدید برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10 ،دی،۱۳۹9

فراخوان رزیدنسی تمرینات استودیویی پایدار ۲۰۲۱ (Sustainable Studio Practice)
فراخوان رزیدنسی تمرینات استودیویی پایدار ۲۰۲۱ (Sustainable Studio Practice)

هدف رزیدنسی پایدارایجاد فضایست که درآن هنرزنده است وهنرمندان باعث افزایش تبادل مستقیم بین هنرمندان وبازدید کنندگان وهم بین حوزه ها ونسل ها می شوند
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
24 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان فلوشیپ سالن زیبایی و واقعیت میل ۲۰۲۱ (Mill’s Beauty.Reality Salon Call for…
فراخوان فلوشیپ سالن زیبایی و واقعیت میل ۲۰۲۱ (Mill’s Beauty.Reality Salon Call for…

سالن زیبایی میل به عنوان یکی از پربودجه ترین سازمانهای تئاترمستقل درفلاندر(بلژیک)می خواهند فضایی ایجاد کنند که در آن میراث را در حرکت نگه دارند .
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
16 ،دی،۱۳۹9

فراخوان رزیدنسی استودیوی هنری بلگراد در صربستان ۲۰۲۱ (Belgrade Art Studio Residency in…
فراخوان رزیدنسی استودیوی هنری بلگراد در صربستان ۲۰۲۱ (Belgrade Art Studio Residency in…

رزیدنسی استودیو بلگراد در صربستان مکانی مناسب برای نویسندگان، کیوریتورها، اندیشمندان، عکاسان، هنرمندان وطراحانی است که کارهایشان ابعاد کوچکی دارد .
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
23 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان در بورگدورف ۲۰۲۱ (Artist in Residency Programm 2021 in…
فراخوان برنامه اقامتی هنرمندان در بورگدورف ۲۰۲۱ (Artist in Residency Programm 2021 in…

موسسه فابریک Fabrik برنامه اقامتی بورگدورف را درکشورسوئیس برگزار میکند که هرتابستان یک هنرمندبدون محدودیت سنی می تواند 2 تا 3 ماه را درموسسه بگذراند
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
9 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان برنامه اقامت لوسیتوپیا ۲۰۲۱ (Lucitopia Residency)
فراخوان برنامه اقامت لوسیتوپیا ۲۰۲۱ (Lucitopia Residency)

برنامه اقامت لوسیتوپیا 2021 با موضوع سرزمین عجائب برای هنرمندانی با تجربه بیش از 3 سال و کاردرزمینه تمرین هنرمعاصر وتحقیقات طبیعی درچین برگزارمیشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
9 ،مرداد،۱400

فراخوان برنامه رزیدنسی در شهر هنرهای بین المللی در موسسه فرانسوی – پاییز…
فراخوان برنامه رزیدنسی در شهر هنرهای بین المللی در موسسه فرانسوی – پاییز…

موسسه فرانسوی تمام تلاش خود را برای حمایت ازخلاقیت های هنری به کارگرفته و فراخوان برنامه رزیدنسی در شهرپاریس را برای تمام رشته ها منتشر کرده است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان رزیدنسی موسسه بوگلیاسکو ۲۰۲۱ (Bogliasco Foundation Residency)
فراخوان رزیدنسی موسسه بوگلیاسکو ۲۰۲۱ (Bogliasco Foundation Residency)

این فراخوان رزیدنسی فنلاند به دنبال دو هنرمند و یک دانشمند جهت همکاری 4هفته ای در آلتو بیوفیا پایگاهی برای هنرهای بیولوژیکی در دانشگاه آلتوهستند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
26 ،فروردین،۱400

فراخوان اقامت هنری خانه ای برای سردیرا ۲۰۲۰ (Artist Residency Cerdeira Home for…
فراخوان اقامت هنری خانه ای برای سردیرا ۲۰۲۰ (Artist Residency Cerdeira Home for…

برنامه اقامت هنری خانه ای برای سردیرا در پرتغال برای افرادیست که به دنبال فرارازاسترس و کاروزندگی روزمره خود هستند و به دنبال تجربه خلاقیت جدید اند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
11،آبان،۱۳۹9

فراخوان کارگاه های آموزشی کائوس (Open Call officine CAOS) 2021
فراخوان کارگاه های آموزشی کائوس (Open Call officine CAOS) 2021

کارگاه های آموزشی کائوس CAOS 2021 در تورین (ایتالیا)، به دنبال هنرمندانی با آثار هنری بین رشته ای و پرفورمنس که حداکثر 40 دقیقه طول بکشد، می باشد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
9،مهر،۱۳۹9

فراخوان رزیدنسی دانشگاه آلتو (Aalto University) 2020 فنلاند
فراخوان رزیدنسی دانشگاه آلتو (Aalto University) 2020 فنلاند

این فراخوان رزیدنسی فنلاند به دنبال دو هنرمند و یک دانشمند جهت همکاری 4هفته ای در آلتو بیوفیا پایگاهی برای هنرهای بیولوژیکی در دانشگاه آلتوهستند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
9،مهر،۱۳۹9

فراخوان اقامت پیاده روی ساحلی شریدان (Beach Walk at Sheridan)
فراخوان اقامت پیاده روی ساحلی شریدان (Beach Walk at Sheridan)

اقامت پیاده روی ساحلی شریدان یک فرصت منحصر به فرد برای یک هنرمند واجد شرایط، و همچنین با هدف کشف استعداد ها و دیده شدن هنرمندان هنرهای بصری است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
1،تیرماه،۱۳۹9

فراخوان کمک هزینه عکاس نوظهور “تصویر بزرگ” (Big Picture) 2020
فراخوان کمک هزینه عکاس نوظهور “تصویر بزرگ” (Big Picture) 2020

مسابقات عکاسی "تصویر بزرگ" ، برای حمایت از ایجاد تصاویرعکاسی پیرامون مضامین حفاظت، دنیای طبیعی، و کمک هزینه عکاس برای عکاسان نوظهور، برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
11،خرداد،۱۳۹9

فراخوان مرکز هنری اقامت هنرمندان تایوان
فراخوان مرکز هنری اقامت هنرمندان تایوان

هدف از اقامت هنرمندان تایوان معرفی کردن بازتاب های گونان و منظم مختلف بر نگرانی های اجتماعی، تحقیقات محلی، و اکتشاف طرح های اقامتگاه است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
11،خرداد،۱۳۹9

فراخوان برنامه اقامت هنری پسیو (Paseo Project) آمریکا
فراخوان برنامه اقامت هنری پسیو (Paseo Project) آمریکا

هدف ازمسابقه رزیدنسی Artnoise این است که فرصتی برای هنرمندان دیجیتالی ایجاد کند تا بتوانند با فرهنگ جدیدی آشنا شوند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
11،خرداد،۱۳۹9

فراخوان مسابقه فلوشیپ فیلم کوتاه درخشان سان دنس (Sundance Ignite Short Film) 2020
فراخوان مسابقه فلوشیپ فیلم کوتاه درخشان سان دنس (Sundance Ignite Short Film) 2020

این فلوشیپ یک ساله برای مستند سازان و روایتگرانه نوظهور است و با یک ورکشاپ یک هفته ای فیلم کوتاه در لس آنجلس آغاز میشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
27،اسفند،۱۳۹8

فراخوان نهمین جشنواره هنر مدرن شیلی (saco) 2020
فراخوان نهمین جشنواره هنر مدرن شیلی (saco) 2020

جشنواره هنر مدرن شیلی، از سال 2012، هر ساله به عنوان یک برنامه خصوصی و پیشگام در زمینه هنر معاصر توسط شرکت نرم افزاری SE VENDE برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15،اسفند،۱۳۹8

فراخوان رزیدنسی موسسه Helen Wurlitzer (هلن وارلیتزر) نیومکزیکو
فراخوان رزیدنسی موسسه Helen Wurlitzer (هلن وارلیتزر) نیومکزیکو

جارچی: موسسه هلن وارلیتزر نیومکزیکو (HWF) یک سازمان غیردولتی آموزشی خیریه است که هدف آن حمایت از هنر می باشد.این سازمان که در سال ۱۹۵۴ تاسیس شده است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
28،دی ماه،۱۳۹8
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.