خودتو نشون بده!

کرونا سرعت ارسال آثار هنرمندان به جشنواره هنر مقاومت را کاهش داده است