خودتو نشون بده!

فراخوان جشنواره بین المللی کارتون کاربرد هنر و فرهنگ در خاموشی سلاح ها در آفریقا