خودتو نشون بده!

استقبال هنرمندان از جشنواره ملی عکس و پوستر همدلی و مشارکت مردمی در مقابله با کرونا