خودتو نشون بده!

برگزاری هشتمین دوسالانه ملی مجسمه‌سازی تهران از آذرماه ۹۹