خودتو نشون بده!

نگاهی به برگزاری سیزدهمین جشنواره تجسمی فجر/ از تجربه گذشته درس می گیریم؟