خودتو نشون بده!

نتایج و اولین نمایشگاه مسابقه قهرمانان پوستر: انسان ها درحال کار (Poster Heros: Humans At Work First Exhibition)