خودتو نشون بده!

نتایج مسابقه بین المللی تصویرسازی و طراحی کتاب “تصویر کتاب” (image of the book) 2020