خودتو نشون بده!

انتخاب فیلم خورشید به عنوان نماینده سینمای ایران برای اسکار۲۰۲۱