خودتو نشون بده!

فراخوان ۹مین مسابقه بین المللی دانشجویی طراحی ساختمان بلند ۲۰۲۰