خودتو نشون بده!

فراخوان پنجمین دوسالانه زیباسازی تهران ؛ دیوارنگاری شهری تهران