خودتو نشون بده!

فراخوان نخستین جشنواره کاریکاتور کارا _ وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی