خودتو نشون بده!

فراخوان مسابقه طراحی آسمان خراش های اسکای هایو (Skyhive SkyScraper Challenge) 2020