خودتو نشون بده!

فراخوان مسابقه طراحی آسمان خراش مجله ایولو (eVelo Magazine Skyscraper Competition) 2021