خودتو نشون بده!

فراخوان طراحی عروسک برای شخصیت ماه‌‌پیشانی