خودتو نشون بده!

رونمایی از پوستر ششمین جشنواره جهانی هنر مقاومت