خودتو نشون بده!

نتایج‌ داوری‌ نخستین سوگواره‌ پوستر‌عاشورایی‌ اهواز