خودتو نشون بده!

اعلام اشعار منتخب جشنواره سراسری اتاق آبی( با موضوع تصویرگری اشعار سهراب سپهری)