خودتو نشون بده!

آغاز به کار نهمین دوسالانه نقاشی ایران پس از ۹ سال، با انتخاب اعضای شورای سیاستگذاری