خودتو نشون بده!

56

پویانمایی(انیمیشن)

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان بین المللی جایزه هنری Aesthetica 2022
فراخوان بین المللی جایزه هنری Aesthetica 2022

جایزه هنری Aesthetica یک جایزه سالانه که توسط مجله بین المللی هنر و فرهنگ Aesthetica برگزار می شود. جایزه ای 10000 پوندی به برنده تعلق خواهد گرفت.
غــــیــــر رایـــگــــان *
- 21 -
روز مانده تا اتمام
9،شهریورماه،۱401

فراخوان جشنواره فیلم دانشجویی پرو کارتون ۲۰۲۲ (pro cartoon student video award)
فراخوان جشنواره فیلم دانشجویی پرو کارتون ۲۰۲۲ (pro cartoon student video award)

جشنواره فیلم دانشجویی پروکارتون برای داستان ویدئویی در مورد جعبه های کارتنی توسط انجمن اروپایی تولید کنندگان کارتن برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
5 ،تیر،۱401

فراخوان ۳۸مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انجمن سینمای جوانان ایران
فراخوان ۳۸مین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران انجمن سینمای جوانان ایران

انجمن سینمای جوانان ایران به منظور معرفی برترین آثارکوتاه درسطح ملی و بین‌المللی 38مین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را برگزار می‌کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15 ،مرداد،۱400

فراخوان جشنواره فیلم دانشجویی پروکارتون ۲۰۲۱ ( Pro Carton Student Video Award)
فراخوان جشنواره فیلم دانشجویی پروکارتون ۲۰۲۱ ( Pro Carton Student Video Award)

جشنواره فيلم دانشجويي پروکارتون 2021 برای داستان ویدئویی در مورد جعبه های كارتنی توسط انجمن اروپایی تولیدکنندگان کارتن برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
4 ،تیر،۱400

فراخوان ۱۹مین جشنواره بین المللی انیمیشن ایمجینریا ۲۰۲۱ (IMAGINARIA international animation festival –…
فراخوان ۱۹مین جشنواره بین المللی انیمیشن ایمجینریا ۲۰۲۱ (IMAGINARIA international animation festival –…

19مین دوره جشنواره بین المللی انیمیشن ایمجینریا درسال 2021 با هدف حمایت ازسازندگان مستقل انیمیشن درشهر(Conversano) ايتاليا برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان ۹مین جشنواره بین المللی انیمیشن اینسومنیا ۲۰۲۱ (Insomnia International Animation Film Festival)
فراخوان ۹مین جشنواره بین المللی انیمیشن اینسومنیا ۲۰۲۱ (Insomnia International Animation Film Festival)

جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن اینسومنیا (بی خوابی) اولین جشنواره انیمیشن فضای باز غیر تجاری با دو بخش تازه کار و حرفه ای در روسیه برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
17 ،خرداد،۱400

فراخوان ۵مین جشنواره بین المللی انیمیشن برلین ۲۰۲۱ (Festival of Animation Berlin)
فراخوان ۵مین جشنواره بین المللی انیمیشن برلین ۲۰۲۱ (Festival of Animation Berlin)

جشنواره انیمیشن برلین (FAB) اولین جشنواره فیلم اختصاص یافته به انیمیشن درسال 2021 با تمرکزبر روی انواع انیمیشن های هنری در پایتخت آلمان برگزارمی شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
25 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان مسابقه هنرهای رسانه بی حرکت باش ۲۰۲۱ (Be Still Media Art Competition)
فراخوان مسابقه هنرهای رسانه بی حرکت باش ۲۰۲۱ (Be Still Media Art Competition)

مسابقه هنرهای رسانه بی حرکت باش درسال 2021 در 6 بخش برای حمایت ازخالقان رسانه وهنربرای آثاری که ذهن را جستجومی کنند برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
27 ،فروردین،۱400

فراخوان اولین مسابقه بین المللی انیمیشن انیمیست تالین ۲۰۲۱ (Animist Tallinn International Animation…
فراخوان اولین مسابقه بین المللی انیمیشن انیمیست تالین ۲۰۲۱ (Animist Tallinn International Animation…

انیمیست تالین یک جشنواره انیمیشن سالانه جدید است که بهترین فیلم های انیمیشنی معاصر را مرور می کندو به انیمیشن به عنوان یک شکل هنری ارزش می دهد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10 ،اردیبهشت،۱400

فراخوان جشنواره بین المللی فیلم ادنس ۲۰۲۱ (Odense International Film Festival)
فراخوان جشنواره بین المللی فیلم ادنس ۲۰۲۱ (Odense International Film Festival)

جشنواره فیلم ادنس (OFF) پرماجرا ترین جشنواره فیلم کوتاه دانمارک است.هنرمندان این فرصت را دارند که مجموعه ای از فیلم های کوتاه را دراودنسه نمایش دهند
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
12 ،فروردین،۱400

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن
فراخوان نخستین جشنواره بین المللی تولید انیمیشن خانگی استاپ موشن

این جشنواره به عنوان نخستین جشنواره استاپ موشن ایران برگزارمی شود.سابقه جهانی این مسابقه درجشنواره استاپ موشن مونترال کانادا وجشنواره مکزیک است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15 ،بهمن،۱۳99

فراخوان ۱۲مین جشنواره بین المللی انیمیشن انیبار ۲۰۲۱ (Anibar Animation Festival)
فراخوان ۱۲مین جشنواره بین المللی انیمیشن انیبار ۲۰۲۱ (Anibar Animation Festival)

جشنواره بین المللی انیمیشن انیبار یکی از بزرگترین رویدادهای فرهنگی درکوزووا است.به جزنمایش فیلم ها در طول جشنواره، آنیبار کارگاه های آموزشی نیز دارد
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10 ،خرداد،۱400

فراخوان ۱۴مین جشنواره بین المللی انیمیشن فست آنشا ۲۰۲۱ (Fest Anča International Animation…
فراخوان ۱۴مین جشنواره بین المللی انیمیشن فست آنشا ۲۰۲۱ (Fest Anča International Animation…

جشنواره بین المللی انیمیشن فست آنشا به این دلیل که تنها جشنواره چندرسانه ای اسلواکی با تمرکز بر فیلم انیمیشن با مخاطبان بالغ است، بی نظیر است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
12 ،بهمن،۱۳99

فراخوان صدمین سالانه جوایز (ADC (ADC 100TH ANNUAL AWARDS
فراخوان صدمین سالانه جوایز (ADC (ADC 100TH ANNUAL AWARDS

صدمین سالانه جوایز ADC بهترین ها را درتبلیغات،رسانه های دیجیتال،طراحی گرافیک،طراحی بسته بندی، تصویر متحرک،عکاسی و...با تمرکزبرهنروساخت فرامی خواند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
6 ،فروردین،۱400

فراخوان برنامه اقامتی انیمیشن مقاومت ۲۰۲۱ ( The Sustainability Animation Residency – SAR)
فراخوان برنامه اقامتی انیمیشن مقاومت ۲۰۲۱ ( The Sustainability Animation Residency – SAR)

برنامه اقامتی انیمیشن مقاومت در محلی نزدیک آرلس با هدف ایجاد فضایی برای تولید انیمیشن هایی برای مقاومت محیط زیست دربرابر آسیب های موجود برگزارمیشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25 ،دی،۱۳۹9

فراخوان جشنواره مجازی دانشجویی نور محمد(ص) دانشگاه سوره
فراخوان جشنواره مجازی دانشجویی نور محمد(ص) دانشگاه سوره

جشنواره دانشجویی نورمحمد (ص) توسط دانشگاه سوره برای دانشجویان دانشگاه های تهران با هدف معرفی پیامبر صلح و مهربانی به جهانیان در8 بخش برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
15 ،بهمن،1399

فراخوان ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم
فراخوان ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم

ششمین جشنواره ملی هنرهای دیجیتال هکاتم با هدف توجه ویژه به دستاوردهای خلاقانه هنری دانشجویان در زمینه هنرهای دیجیتال در 9 بخش برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20 ،بهمن،۱۳۹9

فراخوان مسابقه بین المللی سی-آیدیا دیزاین ۲۰۲۰ (C-IDEA Design Award)
فراخوان مسابقه بین المللی سی-آیدیا دیزاین ۲۰۲۰ (C-IDEA Design Award)

مسابقه سی آیدیا دیزاین (C-IDEA Design Award) در بخشهای هنرهای بصری وارتباطی، طراحی صنعتی، طراحی مد،معماری،انیمیشن وتعاملات هوشمند برگزار می شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
10 ،اسفند،۱۳99

فراخوان بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی نانیانگ ۲۰۲۱ (Nanyang Undergraduate Scholarship)
فراخوان بورسیه تحصیلی مقطع کارشناسی نانیانگ ۲۰۲۱ (Nanyang Undergraduate Scholarship)

بورسیه تحصیلی نانیانگ ( Nanyang) NTU در مقطع کارشناسی درسنگاپور دررشته های انیمیشن،عکاسی وتصویر دیجیتال،طراحی محصول،ارتباط بصری و... دانشجو میپذیرد.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
3 ،اسفند،۱۳۹9

فراخوان مسابقه تصویرسازی هنرهای ارتباطی ۲۰۲۱ (Communication Arts 2021 Illustration Competition)
فراخوان مسابقه تصویرسازی هنرهای ارتباطی ۲۰۲۱ (Communication Arts 2021 Illustration Competition)

مسابقه تصویرسازی هنرهای ارتباطی (CA) معتبرترین مسابقه خلاقیت درتصویرگری است که در 9 بخش تبلیغات،کتاب‌ها،موشن،منتشرنشده،دانشجویی و...برگزارمی شود.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
3 ،بهمن،۱۳۹9

فراخوان ۳۱مین جشنواره جهانی فیلم انیمیشنی انیمافست زاگرب ۲۰۲۱ (۳۱st world festival of…
فراخوان ۳۱مین جشنواره جهانی فیلم انیمیشنی انیمافست زاگرب ۲۰۲۱ (۳۱st world festival of…

31مین جشنواره جهانی فیلم انیمیشنی انیمافست زاگرب در سال 2021 در 6 بخش فیلم کوتاه،فیلم بلند،فیلم دانشجویی،فیلم کودکان،فیلم کرواتی وفیلم VR درکشور کرواسی برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
13 ،بهمن،۱۳99

فراخوان دومین جایزه سال استیکر شبکه اجتماعی آیگپ با موضوع فرهنگ بومی ایران
فراخوان دومین جایزه سال استیکر شبکه اجتماعی آیگپ با موضوع فرهنگ بومی ایران

دومين جایزه سال استیکر شبکه اجتماعی آیگپ با موضوع فرهنگ بومی ایران ،شخصیت های ایرانی، موضوعات نوستالژیک وآزاد دردوبخش استیکرثابت و متحرک برگزارمیشود
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
21 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان اولین مسابقه هورخش کمیکس انتشارات هورخش
فراخوان اولین مسابقه هورخش کمیکس انتشارات هورخش

اولین مسابقه هورخش کمیکس توسط انتشارات هورخش با هدف افزایش تنوع آثارمنتشر شده،حمایت ازچاپ و نشرکمیک و کمک به هنرمندان خلاق و با استعداد برگزار میشود
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30 ،اسفند،۱۳99

فراخوان نخستین جشنواره فرهنگی، هنری تراوک (جایزه پرنده طلایی)
فراخوان نخستین جشنواره فرهنگی، هنری تراوک (جایزه پرنده طلایی)

نخستین جشنواره فرهنگی، هنری تراوک (جایزه پرنده طلایی) با هدف نکوداشت پروفسور ایرج اعتصام در 4 بخش با موضوع خانه و خانواده،مهاجرت و سفر برگزار میشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
1،آذر،۱۳۹9

فراخوان دومین جشنواره بین المللی مدیریت پسماند
فراخوان دومین جشنواره بین المللی مدیریت پسماند

دومین جشنواره بین المللی مدیریت پسماند دربخش های نقاشی، پوستر،کارتون وکاریکاتور،آثارحجمی وچیدمان، ویدئوآرت و3 بخش دیگردر دانشگاه الزهرا برگزارمیشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20 ،بهمن،۱۳۹9

فراخوان اولین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری یاریگران زندگی international Film Festival Let’s…
فراخوان اولین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری یاریگران زندگی international Film Festival Let’s…

اولین جشنواره بین المللی فرهنگی هنری یاریگران زندگی international Film Festival در 8 بخش مختلف در رابطه با پیشگیری از مواد مخدر برگزار میشود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30 ،آذر،۱۳۹9

فراخوان دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی (انیمیشن) تهران
فراخوان دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی (انیمیشن) تهران

دوازدهمین جشنواره بین المللی پویانمایی تهران توسط كانون پرورش فكری كودكان و نوجوانان از تاریخ 10 تا 14 اسفندماه 1399 در تهران برگزار می گردد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10،آبان،۱۳99

فراخوان ششمین یادواره سراسری بوی سیب حرم(سوگواره فرهنگی هنری اباعبدالله الحسین (ع))
فراخوان ششمین یادواره سراسری بوی سیب حرم(سوگواره فرهنگی هنری اباعبدالله الحسین (ع))

فراخوان ششمین یادواره سراسری بوی سیب حرم سوگواره فرهنگی هنری اباعبدالله الحسین (ع) با میزبانی و محوریت دانشگاه شیراز در بخش های متعدد برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
31 ،شهریور ماه ،۱۳۹9

فراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت(هفته دفاع مقدس و هفته بسیج )۱۳۹۹
فراخوان شانزدهمین جشنواره بین المللی فیلم مقاومت(هفته دفاع مقدس و هفته بسیج )۱۳۹۹

جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت همزمان با هفته دفاع مقدس و بسیج با هدف گسترش گفتمان جهان سینمای انقلاب اسلامی و مقاومت با حضور سینماگران برگزار میشود
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،مرداد،۱۳۹9

فراخوان جشنواره انیمه توکیو (Tokyo Anime Award) 2021
فراخوان جشنواره انیمه توکیو (Tokyo Anime Award) 2021

جشنواره انیمه توکیو یک جشنواره بین المللی فیلم انیمیشن است که توسط انجمن انیمیشن های ژاپنی و به همت دولت متروپولیتن توکیو برگزار می شود.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20،آبان،۱۳99

فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران
فراخوان سی و هفتمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران

انجمن سینمای ایران به منظور معرفی برترین آثار کوتاه در سطح ملی و بین‌المللی سی و هفتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را برگزار می‌کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
20،مرداد،۱۳۹9

فراخوان فستیوال انیمیشن مستقل جیراف ۲۰۲۰ (GIRAF festival of independent animation festival)
فراخوان فستیوال انیمیشن مستقل جیراف ۲۰۲۰ (GIRAF festival of independent animation festival)

جیراف جشنواره ی انیمیشن مستقل است که شامل شوکیس های مختلف از کارهای برتر کانادا و کل جهان است. هدف جیراف افزایش آگاهی درباره ی انیمیشن است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25،تیر،۱۳99

فراخوان جشنواره انیمیشن ویبورگ (VAF) 2020
فراخوان جشنواره انیمیشن ویبورگ (VAF) 2020

مسابقه خلاق ام اس آی یک مسابقه طراحی آنلاین است با شعار "هر چیزی که شما می توانید تصور کنید واقعی است!" با هدف تولید محتوا برای msi
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
12،خرداد،۱۳99

فراخوان جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو (Locarno) 2020
فراخوان جشنواره بین المللی فیلم لوکارنو (Locarno) 2020

جشنواره فیلم Locarno یک جشنواره فیلم بین المللی است که سالانه در شهر لورکانا در سوئیس از سال ۱۹۴۶ برگزار می شود با نمایش آثار در فضایی ۸۰۰۰ نفره
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
7،خرداد،۱۳۹9

فراخوان مسابقه خلاق ام اس آی (MSI Creator) 2020
فراخوان مسابقه خلاق ام اس آی (MSI Creator) 2020

این دوره از مسابقه طراحی آنلاین MSI با هدف بروز و کشف استعداد ها و خلاقیت ها و اجرای تخیلات بی حد و مرز هنرمند برگزار خواهد شد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
24،اردیبهشت،۱۳99

فراخوان بیست و ششممین جشنواره بین المللی فیلم انکانترز (Encounters)
فراخوان بیست و ششممین جشنواره بین المللی فیلم انکانترز (Encounters)

در طول 19 سال گذشته Depict در حال کشف استعدادهای جدید در عرصه فیلم سازی بوده است. ما به دنبال دیدن فیلم های فوق العاده هستیم.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
15،خرداد،۱۳۹9

فراخوان رقابت بورسیه کارشناسی موسسه طراحی اروپا (IED) 2020-21 (ایتالیا)
فراخوان رقابت بورسیه کارشناسی موسسه طراحی اروپا (IED) 2020-21 (ایتالیا)

موسسه طراحی اروپا 104 بورسیه تحصیلی که تمام یا بخشی هزینه های تحصیل دانشجویان کارشناسی را برای هنرجویان تدارک دیده است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
17،اردیبهشت،۱۳۹9

فراخوان دهمین دوره جشنواره سالیانه لاوی (Lovie) 2020
فراخوان دهمین دوره جشنواره سالیانه لاوی (Lovie) 2020

آیا شما ذهنی خلاق و باز و تخیلی دارید؟ پوستر های خود را برای فستیوال پوستر مونارال بفرستید. ام ای بی اف اف بزرگترین فستیوال بلک فیلم کانادا است.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
5،اردیبهشت،۱۳۹9

فراخوان فستیوال بین المللی انیمیشن اوتاوا (OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL)
فراخوان فستیوال بین المللی انیمیشن اوتاوا (OTTAWA INTERNATIONAL ANIMATION FESTIVAL)

فستیوال بین المللی اوتاوا که در سال 1355(1976) توسط موسسه فیلم کانادایی تاسیس شده است، بزرگترین مسابقه رقابتی انیمیشنی در شمال آمریکا است.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
11،خرداد،۱۳99

نخستین جشنواره بین المللی ادبی و هنری سعدی
نخستین جشنواره بین المللی ادبی و هنری سعدی

جشنواره ادبی و هنری سعدی برای نخستین بار در ایران برای کشف و تربیت و رشد استعداد های نهفته کودکان، نوجوانان و جوانان اجرا می‌شود .
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
31،مرداد،۱۳۹9

فراخوان جشنواره اولین جشنواره سالانه فیلم کرمان
فراخوان جشنواره اولین جشنواره سالانه فیلم کرمان

اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کرمان با همکاری خانه سینمای کرمان، اولین جشنواره سالانه فیلم کرمان را با هدف ارتقاء کیفی آثار فیلم برگزار می کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
1،اردیبهشت،۱۳۹9

فراخوان مسابقه بین المللی دیزاین تایوان TISDC
فراخوان مسابقه بین المللی دیزاین تایوان TISDC

جشنواره هویت بصری Dinsdale ، مسابقه ایست که در آن طراحان سراسر جهان اعم از دانشجویان و شرکت های تبلیغاتی با موضوع طراحی آرم و... رقابت خواهند کرد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
10،تیر،۱۳۹9

جشنواره بین المللی کمیک banana (موز) برزیل ۲۰۱۹
جشنواره بین المللی کمیک banana (موز) برزیل ۲۰۱۹

جشنواره کمیک موز با نشان دادن یک زبان تصویری رنگارنگ و خلاقانه "موزی"، باعث تحریک خلاقیت منطقه‌ای، ملی و حتی بین المللی شده است. این جشنواره کمیک، روی اهمیت میوه موز که در سراسر جهان مصرف می شود و بزرگترین تولیدکننده آن کشور برزیل است تمرکز دارد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
11،فروردین،۱۳۹9

فراخوان مسابقه پیکتوپلاسما، شخصیت های متحرک برلین (Pictoplasma Characters In Motion) 2020
فراخوان مسابقه پیکتوپلاسما، شخصیت های متحرک برلین (Pictoplasma Characters In Motion) 2020

شانزدهمین جشنواره سالانه پیکتوپلاسمای برلین در یک جشن 5 روزه طراحی شخصیت مدرن، پیشوای تمام پیشگامان طراحی شخصیت، هنرمندان و علاقه مندان است!
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
26،بهمن،۱۳۹8

فراخوان مسابقه بین المللی XIX VIDEOMINUTE 2020
فراخوان مسابقه بین المللی XIX VIDEOMINUTE 2020

بخش فرهنگی دپارتمان فرهنگ و امور اجتماعی دانشگاه ساراگوزا با همکاری موسسه سمعی بصری سینمارمانگوم مسابقه بین المللی XIX Videominute را برگزار می کند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
1،فروردین،۱۳۹9

فراخوان نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام
فراخوان نخستین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام

جارچی: سازمان هنري و امور سينمايي دفاع مقدس، دومين جشنواره بين‌المللي فيلم كوتاه رسام را در دو بخش اصلي فيلم و فيلمنامه برگزار كند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،بهمن،۱۳۹۸

فراخوان نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن
فراخوان نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن

جارچی: فراخوان نخستین رویداد رقابتی تولید انیمیشن - برای علاقه مندان و دانشجویان و هنرجویان انیمیشن، اعضای انجمن صنفی گرافیک و آسیفا و...
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
۱۳،بهمن،۱۳۹۸

نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری (قم)
نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری (قم)

نخستین جشنواره استانی فیلم کوتاه نوآوری و فناوری در سه بخش اصلی، جانبی، و ویژه، با هدف کمک به تحقق اقتصاد دانش‌بنیان و اقتصاد مقاومتی
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
30،آذر ماه،۱۳۹۸

فراخوان اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد
فراخوان اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد

فراخوان اولین جشنواره ملی فیلم کوتاه ساباط یزد -«ساباط» به معنی پوشش و سقف راه، توالی سایه و نور در کوچه‌های خشتی را برای رهگذران فراهم می‌آورد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
۱۳،آبان،۱۳۹۸

فراخوان بین المللی جایزه هنری Aesthetica 2022
فراخوان بین المللی جایزه هنری Aesthetica 2022

جایزه هنری Aesthetica یک جایزه سالانه که توسط مجله بین المللی هنر و فرهنگ Aesthetica برگزار می شود. جایزه ای 10000 پوندی به برنده تعلق خواهد گرفت.
غــــیــــر رایـــگــــان *
- 21 -
روز مانده تا اتمام
9،شهریورماه،۱401
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.