خودتو نشون بده!

2

چاخان

چاخان مسابقه طراحی پوستر بدون زباله (ZERO WASTE) 2020 – داوری بحث برانگیز
چاخان مسابقه طراحی پوستر بدون زباله (ZERO WASTE) 2020 – داوری بحث برانگیز

بعد از اعلام 100 پوستر برگزیده، تعدادی از مخاطبان و شرکت کنندگان نسبت به داوری مسابقه اعتراض داشتند و مدعی بودن بسیاری از آثار برگزیده کپی هستند.
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.