خودتو نشون بده!

4

مـطـالـعـات هـنـر

چینش بر اساس نزدیک ترین ها

فراخوان کمک هزینه گاراژ تکست برای تحقیق در زمینه هنر معاصر به روسی…
فراخوان کمک هزینه گاراژ تکست برای تحقیق در زمینه هنر معاصر به روسی…

کمک هزینه گاراژ تکست (GARAGE.txt) تنها پروژه موزه ای در روسیه است که به تحقیقات دانشگاهی فعلی در مورد طیف وسیعی از موضوعات بشردوستانه تعلق میگیرد.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
25،آبان،۱۳۹9

فراخوان ارسال مقاله برای کنگره بین المللی مقالات فرهنگی وهنری جی کی ای(GKA)…
فراخوان ارسال مقاله برای کنگره بین المللی مقالات فرهنگی وهنری جی کی ای(GKA)…

برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی هنر در جامعه، تعهد جدی در ایجاد فرصت برای شرکت کنندگان در کنفرانس برای تعامل، گفت و گو و یادگیری از یکدیگر دارند.
غــــیــــر رایـــگــــان *
تمام شد!
29،اردیبهشت،۱۳۹9

فراخوان ارسال مقاله برای ۱۵مین کنفرانس بین المللی هنر در جامعه
فراخوان ارسال مقاله برای ۱۵مین کنفرانس بین المللی هنر در جامعه

برگزارکنندگان کنفرانس بین المللی هنر در جامعه، تعهد جدی در ایجاد فرصت برای شرکت کنندگان در کنفرانس برای تعامل، گفت و گو و یادگیری از یکدیگر دارند.
رایـــــــــــگــــــــــان *
تمام شد!
4،خرداد،۱۳۹9
برای مشاهده تمامی پست ها (فراخوان های تمام شده) فیلتر " نزدیک ترین ها " را غیر فعال کنید.