خودتو نشون بده!

فراخوان هفتمین جایزه هنری پریسما ۲۰۲۱ ( PRISMA ART PRIZE CALL FOR ENTRIES – ۷th EDITION-YEAR 2)