خودتو نشون بده!

فراخوان رقابت دوسالانه بین المللی طراحی پوستر اکوادور ۲۰۲۲ (Ecuador poster bienal)